ส.สมเด็จเจ้าพระยา เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ (2022-04-26)