ส.สมเด็จเจ้าพระยาสอบจบการฝึกภาคปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์จิตเวช (2022-04-26)