สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจับมือบ.Ever Medical Technology พัฒนานวัตกรรมการบริการจิตเวชและสุขภาพจิตผ่านกลไกของ Metaverse ระบบ VR AR AI (2022-05-10)