ส.สมเด็จเจ้าพระยาส่งผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนกลับคืนสู่ครอบครัว (2022-05-24)