ส.สมเด็จเจ้าพระยาส่งผู่ป่วยจิตเวชคืนสู่ครอบครัวดุจญาติมิตร (2022-05-27)