ส.สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (2022-06-02)