ส.สมเด็จเจ้าพระยาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำบัดด้วยการยอมรับและความมุ่งมั่น (ACT) (2022-06-10)