ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนคืนสู่ครอบครัว (2022-06-17)