ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประชุมวางแผนการจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน (Social ward) (2022-06-20)