คณะกรรมการ ENV ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประชุมวางแผนเยี่ยมสำรวจ (2022-06-21)