ส.สมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน (2022-06-19)