ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (2022-06-16)