ส.สมเด็จเจ้าพระยาประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพจิต (2022-06-16)