ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับมูลนิธิรพ.สมเด็จเจ้าพระยาประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง (2022-02-21)

เมื่อวันที่ (21 ก.พ. 2565) คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ฯ นพ.นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ นพ.สินเงิน สุขสมปอง กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นายเผด็จ นามบุรี รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ ร่วมประชุมตรวจรับงานก่อสร้างภายในสถาบันฯ และลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันฯ