ข้อมูลเตียงว่าง   ข้อมูลอุณหภูมิพนักงาน   ข้อมูลพนักงานที่ไม่แสกนหน้า
ลำดับที่ ชื่อตึก เตียงทั้งหมด เตียงที่จองแล้ว เตียงว่าง
1 ตึกรสสุคนธ์ 50 52 -2
2 ตึกเฟื่องฟ้า 50 52 -2
3 ตึกพยับหมอก 50 47 3
4 ตึกดาวประดับ 40 48 -8
5 ตึกพวงชมพู 40 31 9
6 ตึกจามจุรี 40 25 15
7 ตึกลดาวัลย์ 40 44 -4
8 ตึกราชพฤกษ์ 30 20 10
9 ตึกบานบุรี 30 20 10
10 ตึกพวงทอง 25 17 8
11 ตึก Cohort 10 3 7