ข้อมูลเตียงว่าง   ข้อมูลอุณหภูมิพนักงาน   ข้อมูลพนักงานที่ไม่แสกนหน้า
ลำดับที่ ชื่อตึก เตียงทั้งหมด เตียงที่จองแล้ว เตียงว่าง
1 ตึกรสสุคนธ์ 50 31 19
2 ตึกเฟื่องฟ้า 50 41 9
3 ตึกพยับหมอก 50 46 4
4 ตึกดาวประดับ 40 45 -5
5 ตึกพวงชมพู 40 19 21
6 ตึกจามจุรี 40 25 15
7 ตึกลดาวัลย์ 40 36 4
8 ตึกราชพฤกษ์ 30 23 7
9 ตึกบานบุรี 30 14 16
10 ตึกพวงทอง 25 19 6
11 ตึก Cohort 10 6 4