ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุ

ที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 6 หลัง จำนวน 74 รายการ  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-09-07