เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-20

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-06-22