ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2565  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-09-02

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-26

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-26

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-26

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (NextGeneration Firewall) แบบที่ ๒ จำนวน ๑ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-26

จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-25

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-24

ประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทำสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-09

ชี้แจงรายละเอียดชั้นเก็บยาและวัสดุอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด,ตู้เก็บยาและวัสดุาอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ชี้แจงรายละเอียดชั้นเก็บยาและวัสดุอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด,ตู้เก็บยาและวัสดุาอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-07-16

ชี้แจงการขออนุญาตเข้าสำรวจสถานที่สำหรับประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ

ชี้แจงการขออนุญาตเข้าสำรวจสถานที่สำหรับประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-06-18

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-06-07