ร่างเอกสารประกวกราคา

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-26

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-20

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิน 6,935,000.00 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-18

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 7,560,000.00 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-18

ร่างประกาศประกวดราคา

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-16

ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาหารทำสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาหารทำสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-08-03

ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปรับได้ 5 ฟังก์ชั่น จำนวน 20 เตียง

ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปรับได้ 5 ฟังก์ชั่น จำนวน 20 เตียง  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-07-02

ร่างประกวดราคาซื้อชั้นเก็บยาและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด, ตู้เก็บยาและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อชั้นเก็บยาและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด, ตู้เก็บยาและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-07-02

ประกาศร่างประกาศประกวดราคา

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Donepezil Orodispersible ขนาด ๑๐ มิลลิกรัม จำนวน ๒๑,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-06-11

ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-05-24