ร่างเอกสารประกวกราคา

ประกาศร่างประกาศประกวดราคา

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Donepezil Orodispersible ขนาด ๑๐ มิลลิกรัม จำนวน ๒๑,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-06-11

ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-05-24