ข้อมูลเตียงว่าง   ข้อมูลอุณหภูมิพนักงาน   ข้อมูลพนักงานที่ไม่แสกนหน้า
วันนี้ไม่มีพนักงานอุณหภูมิเกินเกณฑ์