ส.สมเด็จเจ้าพระยาลงพื้นที่บึงกุ่ม กทม จัดกิจกรรมดูแลจิตใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด (21/7/2564)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ นางพรสวรรค์ พูลกระจ่าง และบุคลากร ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 และ บุคลากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) ณ ชุมชนคลองลำเจียก แขวงนวิมินทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการกิจกรรมดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนที่มารับบริการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบึงกลุ่มด้วยโปรแกรมประเมินสุขภาพจิต Mental Health Check IN พร้อมสนับสนุน ชุดกล่องกำลังใจ โดยมีผู้เข้ารับบริการและร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน