ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดอบรมออนไลน์เสริมความรู้ ทักษะฟื้นฟูผู้มีสมรรถภาพทางสมองบกพร่อง (20/7/2564)

เช้าวันนี้ (20 ก.ค. 2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างเสริมความรู้ ทักษะการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางสมองบกพร่องในระยะต้นและผู้มีภาวะสมองเสื่อม สำหรับบุคลากรทีมสหวิชาชีพ รูปแบบ Online โดยผ่านโปรแกรม Video Conference เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพ เรื่อง ความรู้เรื่องโรคการดูแลและฟื้นฟูผู้มีสมรรถภาพทางสมองบกพร่องในระยะต้นและผู้มีภาะวะสมองเสื่อม โดยมีบุคลากรทีมสหวิชาชีพที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลหรือเป็นตัวแทนในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 80 คน ร่วมการอบรมในครั้งนี้