"ส.สมเด็จเจ้าพระยาลงพื้นที่เตรียมพร้อมเปิดศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19ใน กรุงเทพมหานคร” (20/7/2564)

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2564นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ นางพรสวรรค์ พูลกระจ่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพิเศษ และบุคลากร ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ นำโดย พญ. ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ พร้อมด้วย นพ.เกียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐ พญ. ลลลิดา วีระวิทยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมเปิดศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ วัดไทร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุดใจ คงทน และนส.กัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมสถานที่ในการนี้กรมสุขภาพจิตร่วม ประชุมหารือ และบูรณาการแนวทางการจัดบริการด้านสุขภาพจิต สำหรับประชาชน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้คาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564