"ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมบูรณาการงานดูแลสุขภาพจิตใจ ป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก" (19/7/2564)

เช้าวันนี้(19 ก.ค. 2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามอบหมายให้นางพรสวรรค์ พูลกระจ่าง ห้วหน้ากลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพิเศษสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) โดย พญ. ลลลิดา วีระวิทยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล เป็นประธานในพิธี ณ ชุมชนโรงแก้ว แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในการนี้กรมสุขภาพจิตร่วมบูรณาการกิจกรรมดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนที่มารับบริการ ด้วยโปรแกรมประเมินสุขภาพจิต Mental Health Check IN พร้อมสนับสนุน ชุดกล่องกำลังใจ โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 75 คน