สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับกองระบาดวิเคราะห์ความเสี่ยงป้องกันการระบาด covid-19 (16/7/2564)

เช้าวันนี้ (16 ก.ค 2564) นพ. ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC) และทีมสอบสวนโรค ร่วมประชุมหารือกับ พญ. นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์และหัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์และทีมสอบสวนโรคจากกองระบาด กรมควบคุมโรค เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ความเสี่ยงที่นำไปสู่การระบาด Covid-19 และ กำหนดมาตรการสู่การปฎิบัติ