ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่13 ลงพื้นที่ดำเนินงานป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว (16/7/2564)

ช้าวันนี้ (16 ก.ค. 2564) นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุขผู้อำนวยการ​สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ นางพรสวรรค์ พูลกระจ่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพิเศษ และบุคลากร ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 นำโดย พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ร่วมกิจกรรมส่งมอบสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) และแกนนำประจำหอพัก โดยมี นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธบดีกรมสนับสนุนบริการ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ซอยบางขุนเทียน 14 แยก 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ มหานคร พร้อมร่วมลงเยี่ยมให้กำลังใจ และบูรณาการแนวทางการดูแลจิตใจผู้ที่แยกกักตัวที่บ้าน (HI: Home Isolation) ผ่านระบบ Mental Health Check In กับแกนนำประจำหอพัก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง