ส.สมเด็จพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพการใช้เครื่องมือประเมินผู้ป่วยจิตเวชรุ่นที่ 3 (16/7/2564)

เช้าวันนี้ (16 ก.ค. 2564) คณะกรรมการทีมนำคลินิกร่วมกับกลุ่มงานบริหารทางการพยาบาล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือประเมินสำหรับผู้ป่วยจิตเวช เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่พยาบาลวิชาชีพของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จจ้าพระยา รุ่นที่ 3 (ผ่านระบบ zoom) ณ ห้องประชุมจรัญ-คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระบรมราชินีเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงป้องกันการก่อความรุนแรงซ้ำ