ส.สมเด็จเจ้าพระยานิเทศงานจ.ระยอง (16/7/2564)

เมื่อวันที่ (15 ก.ค. 2564 ) นายแพทย์นรวีร์ พุ่มจันทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ และกลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นำทีมลงพื้นที่นิเทศ จังหวัดระยองรอบ 2/2564 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 โดยติดตามการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทั้งระบบ PCC และการให้บริการด้านสุขภาพจิตในโครงการราชทัณฑ์ปัณสุข