ส.สมเด็จเจ้าพระยาวางแผนปรับระบบระบายอากาศในพื้นที่บริการและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพลดความเสี่ยง Covid-19 (15/7/2564)

เช้าวันนี้คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและคณะผู้บริหาร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ให้การต้อนรับ อาจารย์ ภัทร วัฒนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการห้องแยกในสถานพยาบาลเข้าสำรวจสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วย เพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในหอผู้ป่วยของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาให้เหมาะสม ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)