ส สมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานหน่วยฉีดวัคซีนCovid-19 ในผู้ป่วยจิตเวช (15/7/2564)

เช้าวันนี้(15 ก.ค. 2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบให้คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีน เข้าศึกษาดูงานในหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว ณ สถาบันราชานุกูล โดยศึกษาการบริหารจัดการวัคซีน การขนส่งและการเก็บรักษาวัคซีน รวมถึงระบบการลงทะเบียนการเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการวัคซีนของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น