ส.สมเด็จเจ้าพระยาประชุมติดตามแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (14/7/2564)

บ่ายวันนี้(14 ก.ค. 2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ2564 เพื่อดำเนินการติดตามความคืบหน้าของโครงการตามแผนงานของกลุ่มภารกิจต่างๆ ให้ดำเนินการตามแผนงานเพื่อรายงานผลให้ทันตามแผนดำเนินงาน