ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมประชุมภาคีเครือข่ายจิตเวชเร่งดำเนินการ home isolation (13/7/2564)

บ่ายวันนี้ (13 ก.ค. 2564) นพ.พงศกร เล็งดี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และสถาบันราชานุกูล เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการ home isolation ในรูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Webex