ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดอบรม“ปอดอักเสบ โควิด และการใช้เครื่อง Oxygen High Flow (12/7/2564)

บ่ายวันนี้(12 ก.ค. 2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม“ปอดอักเสบ โควิด และการใช้เครื่อง Oxygen High Flow” โดยมีรศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่องปอดอักเสบ โควิดและอ.วิเชียร ศรีลำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บรรยายและสาธิตการใช้งานเเครื่อง Oxygen High Flow เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยเตรียมการ ให้แก่แพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)