ส.สมเด็จเจ้าพระยารวมพลังป้องกันการแพร่ระบาดCovid-19 (5/7/2564)

เช้าวันนี้ (5 ก.ค. 2564) นพ. ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย วาระพิเศษเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดCovid-19 และการเฝ้าระวังการระบาดโดยเน้นย้ำให้บุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาปฎิบัติตนโดยเคร่งครัดตามมาตรการของสถาบันฯรวมทั้งสื่อสารตามมาตรการของคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดCovid-19ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร