"ส.สมเด็จเจ้าพระยามอบใบประกาศนียบัตรพยาบาลวิชาชีพ พัฒนาสมรรถนะพยาบาลมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญ ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์"(7 ก.ค 2564)

บ่ายวันนี้ (7 ก.ค.2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Neuropsychiatry สำหรับพยาบาล : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์ (อบรมรูปแบบออนไลน์ ระบบZoom) เพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะเชิงวิชาชีพในงานบริการด้านประสาทจิตเวชศาสตร์และพัฒนาสมรรถนะการจัดการกับผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ