"ส.สมเด็จเจ้าพระยาปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์"( 6ก.ค 2564)

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์" บ่ายวันนี้(6 ก.ค 2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุข สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธานการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญโดยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์ (Residency training in Psychiatry) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ประจำปี2564 โดยในปีนี้มีแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 คน ชั้นปีที่2 จำนวน 10 คน และชั้นปีที่3 จำนวน 7 คน โดยมีอาจารย์จิตแพทย์ให้ข้อคิดในการฝึกอบรมและแนะนำแนวทางการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร