"ส.สมเด็จเจ้าพระยาลงพื้นที่วางแผนเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุการณ์โรงงานระเบิด" บ่ายวันนี้ (6 ก.ค. 2564)

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาลงพื้นที่วางแผนเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุการณ์โรงงานระเบิด" บ่ายวันนี้ (6 ก.ค. 2564) กลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย นำโดย นายแพทย์พงศกร เล็งดี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานดูแลจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต จากเหตุการณ์ระเบิด บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางพลี เพื่อวางแผนเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น