ส.สมเด็จเจ้าพระยา บริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม 2 เด็กอายุ 5-11 ปี และประชาชนทั่วไป (2022-04-09)